fbpx

צור קשר  רשם המתווכים מבחנים

  רשם המתווכים מבחנים

  רשם המתווכים היא יחידה במשרד המשפטים שאחראית על מתן רישיונות לעסוק בתיווך נדל"ן בישראל. על-מנת להחליט מי מצויד בידע מספיק כדי לעסוק בתיווך, עורך רשם המתווכים מבחנים בתדירות של 4 פעמים בשנה – ורק מי שעובר את הבחינה שנקראת "דיני מתווכים במקרקעין" עם ציון 60 ומעלה רשאי להציע שירותי תיווך בתחום הנדל"ן.

  המבחן של רשם המתווכים הינו מבחן בקיאות לגבי מושגים, חוקים ופסקי דין. ספר החוקים הרלוונטיים נמסר לנבחנים במועד המבחן, אולם פרט לכך חל איסור מוחלט להכניס כל חומר שהוא לחדר שבו נערך המבחן, ועל כן חשוב מאוד להתכונן אליו היטב ולהגיע כשאתם שולטים בכל הנושאים שנכללים בו.

  במכללת אורין שפלטר נערך קורס הכנה למבחן של רשם המתווכים. הקורס כולל 6 מפגשים של 5 שעות לימוד אקדמיות כל אחד, וכמו כן מקבלים המשתתפים בו ערכת לימוד מקיפה עם כל החומרים החיוניים להצלחה במבחן.

  הקורס מועבר על-ידי מרצה מנוסה, הן בתחום התיווך והן בהוראה ו/נדלן-עסקי//בהכנה למבחן דיני מתווכים במקרקעין. טכניקות הלימוד המתקדמות תורמות אף הן להכנה האופטימלית, ובנוסף מתרגלים המשתתפים בקורס מבחנים מלאים על בסיס בחינות קודמות (שכן מאז הקמתה ב-1996 ערכה יחידת רשם המתווכים מבחנים רבים ובאופן טבעי כדאי להבין איך הם בנויים ומהו אופי השאלות בהם). התרגול נעשה הן בכיתה והן באמצעות אתר אינטרנט ייעודי. מי שלא מקבל/ת את הציון הדרוש, כאמור 60, רשאי/ת לחזור על הקורס ללא תשלום.

  הנושאים שנכללים במבחן ובהתאם נלמדים בקורס היסודי: חוק המתווכים, חוק התכנון והבנייה, חוק העונשין, חוק שמאי מקרקעין, חוק מקרקעי ישראל, חוק הגנת הצרכן, חוק הגנת הדייר, חוק החוזים, חוק רישוי עסקים, חוק מיסוי מקרקעין, חוק הירושה ועוד. כמו כן נלמדים כל המושגים ופסקי הדין הרלוונטיים.

  מאמרים נוספים