fbpx

צור קשר  מבחנים בתיווך

  מבחנים בתיווך

  על-מנת לעסוק בתיווך נדל"ן בישראל נדרש רישיון. את הרישיון מנפיקה יחידה במשרד המשפטים אשר נקראת רשם המתווכים. כל מי שעבר את גיל 18, לא הוכרז כפושט רגל, לא הורשע בביצוע עבירה מתוך רשימת עבירות שמונעות עיסוק בתיווך מקרקעין ואם נידון למאסר בפועל עברה לפחות חצי שנה מאז סיום ריצוי העונש רשאי להגיש בקשה לקבלת הרישיון – ואם יעבור את הבחינה בתיווך מקרקעין שעורכת יחידת רשם המתווכים עם ציון 60 ומעלה יקבל את אותו רישיון.

  ישנם 4 מבחנים בתיווך מקרקעין מדי שנה, והשאלות בהן עוסקות בחוקים רלוונטיים, פסקי דין חשובים ומושגי יסוד בתחום. הנבחנים מקבלים ספר ובו כל החוקים בתחום המקרקעין והתיווך (במועד הבחינה עצמו) ופרט לכך אסור להכניס כל חומר עזר שהוא. מאחר שמדובר בידע רחב היקף במיוחד וגם על-מנת לנצל את ספר החוקים למציאת התשובות הנכונות במהירות נדרשת בקיאות, ההמלצה היא להתכונן למבחן של רשם המתווכים באופן מקצועי ומושקע – במכללת אורין שפלטר.

  קורס הכנה למבחן המתווכים של אורין שפלטר כולל 6 מפגשים בני 5 שעות אקדמיות. מושם בו דגש רב על תרגול ולא "רק" על לימוד החומר – כשבין השאר מתבצעות בכיתה סימולציות של מבחנים בתיווך וכמו כן מקבלים המשתתפים בקורס גישה לאתר אינטרנט ובו שפע בחינות דומות שמבטיחות היכרות אופטימלית עם אופי השאלות במבחן של רשם המתווכים ועם כל החומר הרלוונטי.

  הנושאים שכולל הקורס שמכין לרשם המתווכים מבחנים הם כל המושגים, פסקי הדין והחוקים שבהם עוסקת הבחינה של רשם המתווכים, ובפרט חוקי התכנון והבנייה, החוקים להגנת הצרכן והדייר, חוק שמאי מקרקעין, חוק העונשין, חוק החוזים וחוק המתווכים. למרצה בקורס ניסיון רב בהוראה ובפרט בהכנה למבחני התיווך ובנוסף יכולים תלמידי אורין שפלטר לצפות גם בהרצאות מצולמות כדי לחזור טוב יותר על כל נושא ונושא ולהגיע לבחינה עצמה כשהם שולטים היטב בחומר.

  מאמרים נוספים