fbpx

צור קשר  מבחן נדלן

  מבחן נדלן

  מבחן נדלן הוא מבחן שעורך רשם המתווכים למי שרוצה לעסוק בתיווך נדלן. הנבחנים נדרשים לגלות בקיאות רבה הן בשלל חוקים, הן לגבי פסקי דין חשובים והן לגבי מושגי היסוד של עולם הנדלן באופן כללי ושל התיווך בפרט. ציון עובר במבחן הוא 60 ומעלה, ומי שמצליח לקבל אותו זוכה ברישיון תיווך ונרשם בפנקס המתווכים. במכללת אורין שפלטר תוכלו ללמוד בקורס הכנה למבחן ולשפר במידה משמעותית את הסיכוי לעבור אותו ולהתחיל להתפרנס בתחום הנדלן – כשכירים או כעצמאים.

  קורס ההכנה למבחן הנדלן של רשם המתווכים מורכב מ-6 מפגשים – בסך הכל 32 שעות אקדמיות. חומר הלימוד כולל את כל הנושאים שעליהם תיבחנו: מושגים בסיסיים, פסקי דין תקדימיים והחוקים החשובים ובהם חוק החוזים, חוק המכר, חוק התכנון והבנייה, חוק מקרקעי ישראל, חוק המתווכים, חוק הגנת הצרכן, חוק מיסוי מקרקעין, חוק הגנת הדייר, חוק הירושה, חוק ההוצאה לפועל ועוד. עוד כולל הקורס תרגולים רבים ובעיקר של מבחנים משנים קודמות, פתרון מבחנים לפי חוקים ופתרון מבחנים משולבים. התרגול, שכמובן תורם רבות לסיכויי ההצלחה במבחן, מתבצע גם בכיתה וגם דרך אתר אינטרנט ייעודי. המשוב המהיר והמדויק מאפשר למידה אפקטיבית מאוד ובהתאם אחוזי המעבר הגבוהים של תלמידי אורין שפלטר.

  חשוב לציין כי הקורס מתעדכן בהתאם לחומר הלימודים במבחן של רשם המתווכים, וכי הוא מועבר על-ידי מרצה בעל ניסיון רב בהכנה למבחן ספציפי זה. המבחן נערך ב-4 מועדים מדי שנה (אביב, קיץ, סתיו וחורף) ותלמיד שהשתתף ב-80% מהשיעורים או יותר ולא עבר את המבחן רשאי לחזור על הקורס פעם נוספת ללא תשלום. תנאים נוספים לעיסוק בתיווך נדלן הם עבר נקי מפשיטות רגל ועבירות מסוימות, גיל 18 ומעלה ואזרחות ישראלית או רישיון עבודה בארץ. אנחנו במכללת אורין שפלטר מספקים לך דרך מהנה ללמוד לחומר למבחן המתווכים.

  מאמרים נוספים
  דילוג לתוכן